MŠ Ostrá
Mateřská škola Ostrá

Identifikační údaje o mateřské škole

Název školy:

 • Mateřská škola Ostrá, okres Nymburk

Ředitelka, statutární orgán:

 • Karolína Růžičková, pověřená ředitelka MŠ

Právní forma:

 • příspěvková organizace

IČO

 • 71194762

Adresa:

 • Ostrá 109, 289 22 Lysá nad Labem

Zřizovatel:

 • Obec Ostrá,  Ostrá 172, 289 22 Lysá nad Labem, IČO 00239585

Typ zařízení: 

 • jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem                         

Datum zřízení:

 • 1. 8. 2004

Činnost vytyčena:  

Zákon č. 561 / 2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 14 / 2005 Sb.,  o  předškolním vzdělávání, v platném znění

Stanovená kapacita:

24 dětí, heterogenní třída

Provozní doba:

6.45 – 16.15 hod.

 • 28počet dětí
 • 1počet tříd
 • zahrada
 • tělocvična

O ŠKOLE

Škola zdejší byla povolena dne 13. prosince 1907, čis. 3531. Se stavbou nové budovy školní počato v měsíci červnu 1908. Na stavbě počínáno tak čile, že nová budova již dne 27. října 1908 byla kolaudována! Jest to budova nádherná. Stavbu provedli stavitelé bratří Kavalírové z Prahy.

Budova byla vysvěcena o posvícení dne 8. listopadu 1908 odpoledne. Obřad svěcení konal vysocedůstojný pán P. Josef Rejzek, vikář a děkan v Nymburce za asistence pánů duchovních z Lysé n. L. Ku svěcení školy dostavili se c.k. okresní hejtman pan dvorní rada Komers ze Mladé Boleslavi, c.k. okresní školní inspektor pan císařský rada Jan Houdek, sbor učitelský ze Stratova a obyvatelstva domácího i okoloního.

C.K. okresní rada školní v Mladé Boleslavi dne 20. října 1908 oznámila , že c.k. zemská školní rada výnosem ze dne 1. října 1908, čís.46.537. povoluje, aby dvoutřídní obecná škola v Ostré  ihned otevřena byla.

Ve škole zdejší počalo se učiti od 1. prosince 1908."