MŠ Ostrá
Mateřská škola Ostrá

Historie

z historie školy

"Jediným velkým a opravdu cenným darem, jejž mohou rodiče svým dětem dáti, je příprava pro život - vzdělání. Pro své vzdělání nasazovali své mládí, své mladé síly otcové a matky zdejší na únavnou cestu za deště a bláta, zimy, větru a horka, za nebezpečí života, aby se vzdělali ve škole stratovské. Co však sami zakusili, čeho sami neměli, to dávají jako dědicové svým drahým dětem.

Plných 30 let rostla škola v myslích  a srdcích zdejších občanů. Začala jako malá jiskérka, nesmělá, nevědomá. Jiskérka přiskočila k jiskérce, vzplála v oheň, jenž vznítil se v silný žár všeobecného nadšení. Vyrostla škola nová, chlouba obce osterské a okresu mladoboleslavského.

A jaká chlouba se skvěje na hrdém čele jejím. Je postavena v roce, když všichni národové rakouští slaví vznešené jubileum stařičkého, oteckého mocnáře - Jeho Veličenstva císaře pána Františka Josefa I. - v roce jubilejním, nechť proto hlásá celému světu, že uvědomělí občané osterští postavili školu jubilejní.

Škola zdejší byla povolena dne 13. prosince 1907, čis. 3531. Se stavbou nové budovy školní počato v měsíci červnu 1908. Na stavbě počínáno tak čile, že nová budova již dne 27. října 1908 byla kolaudována! Jest to budova nádherná. Stavbu provedli stavitelé bratří Kavalírové z Prahy.

Budova byla vysvěcena o posvícení dne 8. listopadu 1908 odpoledne. Obřad svěcení konal vysocedůstojný pán P. Josef Rejzek, vikář a děkan v Nymburce za asistence pánů duchovních z Lysé n. L. Ku svěcení školy dostavili se c.k. okresní hejtman pan dvorní rada Komers ze Mladé Boleslavi, c.k. okresní školní inspektor pan císařský rada Jan Houdek, sbor učitelský ze Stratova a obyvatelstva domácího i okoloního.

C.K. okresní rada školní v Mladé Boleslavi dne 20. října 1908 oznámila , že c.k. zemská školní rada výnosem ze dne 1. října 1908, čís.46.537. povoluje, aby dvoutřídní obecná škola v Ostré  ihned otevřena byla.

Ve škole zdejší počalo se učiti od 1. prosince 1908."

                                                                  úvod ze školní kroniky

  • 28počet dětí
  • 1počet tříd
  • zahrada
  • tělocvična

O ŠKOLE

Škola zdejší byla povolena dne 13. prosince 1907, čis. 3531. Se stavbou nové budovy školní počato v měsíci červnu 1908. Na stavbě počínáno tak čile, že nová budova již dne 27. října 1908 byla kolaudována! Jest to budova nádherná. Stavbu provedli stavitelé bratří Kavalírové z Prahy.

Budova byla vysvěcena o posvícení dne 8. listopadu 1908 odpoledne. Obřad svěcení konal vysocedůstojný pán P. Josef Rejzek, vikář a děkan v Nymburce za asistence pánů duchovních z Lysé n. L. Ku svěcení školy dostavili se c.k. okresní hejtman pan dvorní rada Komers ze Mladé Boleslavi, c.k. okresní školní inspektor pan císařský rada Jan Houdek, sbor učitelský ze Stratova a obyvatelstva domácího i okoloního.

C.K. okresní rada školní v Mladé Boleslavi dne 20. října 1908 oznámila , že c.k. zemská školní rada výnosem ze dne 1. října 1908, čís.46.537. povoluje, aby dvoutřídní obecná škola v Ostré  ihned otevřena byla.

Ve škole zdejší počalo se učiti od 1. prosince 1908."