MŠ Ostrá
Mateřská škola Ostrá

Zápis do MŠ

Upřesnění průběhu zápisu pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

na základě vyhlášených mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s pandemií koronaviru a onemocněním COVID-19 přistupujeme po projednání se zřizovatelem MŠ Ostrá k úpravě organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti rodičů a dětí ve škole.

Prosíme rodiče, aby si na webových stránkách pro-rodice/dokumenty-ke-stazeni-1/ vytiskli a následně vyplnili a podepsali níže uvedené dokumenty:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s prohlášením o vzájemné shodě. Součástí žádosti musí být vyjádření pediatra, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a je proti nákaze imunní. Na způsobu potvrzení o očkování se domluvte v současné situaci s Vaším pediatrem.

Pokud mají rodiče posudky odborných lékařů týkající se zdravotního stavu dítěte či případná doporučení školských poradenských zařízení, která by zohledňovala speciální vzdělávací potřeby dítěte, zašlou rodiče i tyto dokumenty, které pak budou tvořit součást spisu vedeného v rámci správního řízení.

  • Dotazník (není povinný)

Pro ty rodiče, kteří nemají možnost dokumenty vytisknout doma, budou žádosti v papírové podobě připravené u ředitelky MŠ, u které si je budete moci vyzvednout po předchozí telefonické domluvě.

Výše uvedené dokumenty - Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s prohlášením o vzájemné shodě a Dotazník (není povinný) - je možné doručit mateřské škole v termínu:


od 4. května 2020 do 15. května 2020 následujícími způsoby:

1. do datové schránky mateřské školy – ID datové schránky: wh3vgv,

2. e-mailem- na adresu zapis2020@email.cz ,

3. poštou na adresu MŠ Ostrá, Ostrá 109, 289 22 Lysá nad Labem

4. vhozením do uzamykatelné poštovní schránky umístěné na vstupní bráně do zahrady mateřské školy,

5. podat osobně – lze jen ve výjimečných případech a pouze po telefonické domluvě s ředitelkou MŠ, tel. 732 476 125


Po obdržení žádosti mateřskou školou bude zákonným zástupcům dítěte elektronickou formou zasláno:

  • potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem žádosti
  • informace o možnosti nahlédnutí do spisu v souladu s § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vývěsce u OÚ Ostrá dne 29. 5. 2020.

Ve zveřejněném seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou vedeny pod přidělenými registračními čísly. Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, rodiče ale mohou požádat o jeho vydání.

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.

Termín možnosti podání odvolání proti rozhodnutí je do 19. 6. 2020.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Ostrá.pdf (688.96 kB)

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
  • 28počet dětí
  • 1počet tříd
  • zahrada
  • tělocvična

O ŠKOLE

Škola zdejší byla povolena dne 13. prosince 1907, čis. 3531. Se stavbou nové budovy školní počato v měsíci červnu 1908. Na stavbě počínáno tak čile, že nová budova již dne 27. října 1908 byla kolaudována! Jest to budova nádherná. Stavbu provedli stavitelé bratří Kavalírové z Prahy.

Budova byla vysvěcena o posvícení dne 8. listopadu 1908 odpoledne. Obřad svěcení konal vysocedůstojný pán P. Josef Rejzek, vikář a děkan v Nymburce za asistence pánů duchovních z Lysé n. L. Ku svěcení školy dostavili se c.k. okresní hejtman pan dvorní rada Komers ze Mladé Boleslavi, c.k. okresní školní inspektor pan císařský rada Jan Houdek, sbor učitelský ze Stratova a obyvatelstva domácího i okoloního.

C.K. okresní rada školní v Mladé Boleslavi dne 20. října 1908 oznámila , že c.k. zemská školní rada výnosem ze dne 1. října 1908, čís.46.537. povoluje, aby dvoutřídní obecná škola v Ostré  ihned otevřena byla.

Ve škole zdejší počalo se učiti od 1. prosince 1908."