MŠ Ostrá
Mateřská škola Ostrá

Školné a stravné

Změna výše úplaty pro školní rok 2022/2023 (115.27 kB)

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 byla stanovena na 600,- Kč měsíčně (nezahrnuje stravné).

Děti poslední rok před nástupem školní docházky nebo děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí – předškolní docházka je dle platné legislativy povinná. Výše úplaty je stanovena na měsíce září–červen daného školního roku.

Splatnost úplaty je vždy k 15., každého měsíce. Při platbě na účet  uvádějte jako VS= rodné číslo dítěte, případně do poznámky přidat jméno dítěte.

Číslo účtu pro platbu školného je 51-5732220247/0100

Stanovená výše úplaty platí i pro cizince                 

 

  • 28počet dětí
  • 1počet tříd
  • zahrada
  • tělocvična

O ŠKOLE

Škola zdejší byla povolena dne 13. prosince 1907, čis. 3531. Se stavbou nové budovy školní počato v měsíci červnu 1908. Na stavbě počínáno tak čile, že nová budova již dne 27. října 1908 byla kolaudována! Jest to budova nádherná. Stavbu provedli stavitelé bratří Kavalírové z Prahy.

Budova byla vysvěcena o posvícení dne 8. listopadu 1908 odpoledne. Obřad svěcení konal vysocedůstojný pán P. Josef Rejzek, vikář a děkan v Nymburce za asistence pánů duchovních z Lysé n. L. Ku svěcení školy dostavili se c.k. okresní hejtman pan dvorní rada Komers ze Mladé Boleslavi, c.k. okresní školní inspektor pan císařský rada Jan Houdek, sbor učitelský ze Stratova a obyvatelstva domácího i okoloního.

C.K. okresní rada školní v Mladé Boleslavi dne 20. října 1908 oznámila , že c.k. zemská školní rada výnosem ze dne 1. října 1908, čís.46.537. povoluje, aby dvoutřídní obecná škola v Ostré  ihned otevřena byla.

Ve škole zdejší počalo se učiti od 1. prosince 1908."